Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky a směrnice

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Buřenice č.2/2023 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1. 2024
Obecně závazná vyhláška obce Buřenice č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1. 2024
Obecně závazná vyhláška č.1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1. 1. 2023
Obecně závazná vyhláška obce Buřenice č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2022
Veřejná vyhláška Mze - oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Příloha k veřejné vyhl. Mze - OOP (povodí Labe)  2. 6. 2021
Veřejná vyhláška Mze - oznámení o návrzích opatření obecné povahy  2. 6. 2021
Vyhlášení záměru zpracování LHO  25. 10. 2020
Vyhláška č.2/2019, o místním poplatku ze psů  15. 12. 2019
Vyhláška č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  15. 12. 2019
Veřejná vyhláška MZe ČR - Opatření obecné povahy  10. 12. 2019
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy  3. 9. 2019
Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti - Kopecký 1986  29. 4. 2019
Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti - Kopecký 1958  29. 4. 2019
Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti - Kopecký 1986  8. 4. 2019
Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí písemnosti - Kopecký 1958  8. 4. 2019
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu 3.-31.10.2018 11. 10. 2018
Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace ZÚR Kraje Vysočina  13. 7. 2018
Vyhláška obce Buřenice č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 13. 12. 2016
Opatření obecné povahy 12. 12. 2016
Veřejná vyhláška ÚP Buřenice 12. 12. 2016
Usnesení o dražbě 35EX 1248/10-51  14. 1. 2013
Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.1 ZÚR 15. 10. 2012
Dražební vyhláška N91/2011  14. 4. 2011
Dražební vyhláška N43/2011  14. 4. 2011
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele LDO  4. 4. 2011
Obecně závazná vyhláška Obce Buřenice o místním poplatku ze psů  2. 2011
Obecně závazná vyhláška Obce Buřenice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1. 2011